Privacy statement

Your Sport Pro is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

yoursportpro.nl
privacy@yoursportpro.nl

Your Sport Pro BV
Burgemeester Brokxlaan 12
5041 SB Tilburg

Persoonsgegevens die wij verwerken

Your Sport Pro verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Sport Pro / trainer:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Compleet adres: straat, huisnummer, toevoeging, postcode en woonplaats
 • Social accounts: Instagram, Facebook en Twitter (indien opgegeven)
 • Website

Consument:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (indien opgegeven)
 • Woonplaats

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het platform en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@yoursportpro.nl, dan verwijderen wij deze informatie zsm.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Your Sport Pro verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om matches tussen Sport Pro's en consumenten tot stand te brengen.
 • Inzicht te krijgen om deze match zo goed mogelijk te faciliteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Your Sport Pro verkoopt en deelt jouw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de match of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Your Sport Pro blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Your Sport Pro maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Functioneel: De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Het zijn noodzakelijke cookies om de website goed te laten functioneren.
 • Analytisch: deze cookies helpen ons om het gebruik van onze website te meten, bijvoorbeeld het aantal bezoekers of hoe bezoekers zich binnen onze website verplaatsen. De verzamelde gegevens worden gecombineerd en samengevoegd, om de werking van onze website te verbeteren en onze bezoekers een betere ervaring te geven. Hierbij maken we gebruiken van Google Analytics, Google Tag Manager en Hotjar.
 • Tracking: Your Sport Pro slaat in deze cookies informatie op over je individuele gebruik van onze website, om vervolgens advertenties en/of informatie te kunnen tonen die bij je zoek- en klikgedrag passen. We gebruiken hiervoor de diensten van Google, de dienst Facebook Pixel en de LinkedIn Pixel.


Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Albacross. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Your Sport Pro en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen door een e-mail te sturen naar privacy@yoursportpro.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Your Sport Pro wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Your Sport Pro neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@yoursportpro.nl.