Disclaimer

Dank voor uw interesse in Your Sport Pro. Yoursportpro.nl is in eigendom van Your Sport Pro B.V. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze website.

De op deze website gebruikte content (de “Your Sport Pro Content”) – met inbegrip van handelsnaam, merken, afbeeldingen, teksten en downloadbare bestanden – en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van Your Sport Pro en/of licentiegevers die Your Sport Pro toestemming hebben gegeven om deze content te gebruiken.

Your Sport Pro streeft ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Wij beschermen de Your Sport Pro Content met zorg. Indien u gebruik wenst te maken van de Your Sport Pro Content dan dient u voorafgaand aan het gebruik daarvan toestemming aan ons te verzoeken en deze toestemming van ons te verkrijgen. Een verzoek voor dergelijke toestemming kan worden gedaan via info@yoursportpro.nl

Your Sport Pro is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de daarop gepubliceerde sportprofessionals en informatie.

Het gebruik van externe links op yoursportpro.nl kan tot gevolg hebben dat u onze site verlaat. Your Sport Pro is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van de sites van derden die aan yoursportpro.nl gekoppeld zijn.

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.